Day 9

(Jury)

Pangamba

 

Hindi na mawa sa akin ang pangamba,

Nang mapansin kong kakaiba ka.

Nasa isang tabi ka at palaging tulala,

Pilit ang ngiti tuwing tayo’y magkasama.

 

Bakit hindi mo sabihin ang iyong problema?

Hindi tuloy mawala aking pag-aalala.

Mga nakasulat ay ayaw kong paniwalaan,

Ayaw kong isipin ang iyong kamatayan.

 

Handa akong makinig sa iyong sasabihin,

Huwag mo lang sana akong balewalain.

Ano bang bumabagabag sa iyong isipan?

Hindi mo ba nakikitang ako’y nasasaktan.

Mai Tsuki Creator