undefined

Day 22

(Jury)

Old Witch 

Maamo ang mukha ng matanda,

Mukha siyang mabait at hindi masama.

Hinainan niya ako ng masarap na tsaa,

Napakagaan ng pakiramdam ko sa kanya. 

 

Nasabi ko sa kanya na ako’y naliligaw,

Nag-aalala ako sa papalubog na ang araw.

Nanatili ako nang tuluyang sumapit ang dilim,

Ako’y namangha sa kanyang tinatagong lihim. 

 

Isa siyang matandang witch na sa gubat naninirahan,

Tahimik na siya’t hindi na ginagamit ang kapangyarihan.

Ngunit dahil daw sa aking kabutihan ako’y kanyang pinagbigyan?

Bilang ganti sa pagliligtas ako’y kanyang ginantimpalaan.
 

Mai Tsuki Creator

^_^