undefined

 Day 21 

(Jury) 

Mahiwagang tahanan 

 

Pumasok ako sa loob ng munting bahay,

Magulo sa loob nito at kagamitan ay gutay-gutay.

Nang biglang lumiwanag ang buong paligid,

Tila ako’y nasa isang mahiwagang panaginip. 

 

Ang magulong bagay biglang umayos,

Mga kagamita’y naging makinang sa aking paghaplos.

Nakakamangha ang bahay na ito,

Hindi kaya tirahan ito ng mga engkanto? 

 

Nang marinig ko ang matandang tinig,

Nasa likuran ko siya’t akoy napatindig.

Nakangiti ang matandang babae sa akin,

Pamilyar ang mukha niya sa aking paningin.  

Mai Tsuki Creator

^_^