undefined

 

Day 27

(Rui)
Pangako 

Hindi ko alam kung ano ang nangyari,

Nakapikit si Jury, nakasandal sa aking tabi.

Maayos naman siya sa kabila ng mga nangyari,

Hindi mapigilang ngumiti ng aking labi. 

 

Nalampasan ko ang lahat ng sakit dahil sa kanya,

Gano’n na lang ang tako ko baka siya’y mawala.

Pangakong magiging matatag ako para sa aming dalawa,

Hindi hahayaan ang sarili na muling malugmok pa. 

 

May dahilan ako para magpatuloy sa buhay,

Patuloy kong hahawakan ang iyong mga kamay.

Marami mang dumating na pagsubok sa atin,

Magkasama natin itong lulutasin.
 

Mai Tsuki Creator

^_^