Day 8

(Jury)

Sulat

 

Tayo’y tunay na magkasintahan na,

Masaya ako sa ating pagsasama.

Ngunit ano itong natanggap ko?

Sulat na hindi ko alam kung kanino.

 

Ibinato lamang bigla sa ulo ko,

Hindi ko alam kung sinong tao.

Nang buksan ko at basahin ito,

Nanikip bigla ang paghinga ko.

 

Huwag kitang iiwan nang nag-isa,

Huwag kitang hayaan sa kalsada?

February 14, kamatayan sa ‘yo nakatakda,

Iligtas si Rui, na aking sinisinta.

Mai Tsuki Creator