undefined

 Day 18 

(Jury) 

Ngumiting Muli 

 

 

Sa iyong mga ngiti ako’y umaasa,

Balang araw ang sakit ay mawawala.

Ako ang iyong magiging sandalan,

Kasama mo sa iyong pakikipaglaban. 

 

Hihigpitan ko ang paghawak sa iyong kamay,

Pangakong palagi akong magiging gabay.

Gagawin ko ito dahil mahal kitang tunay,

Rui, marami pang mangyayari sa ‘yong buhay. 

 

Panalangin ko sa Diyos, lagi kang gabayan,

Ingatan ka niya at ilayo sa kapahamakan.

Masaya akong makita ang iyong mga ngiti,

Pasasaan pa’t makaka-move on ka nang paunti-unti.  

Mai Tsuki Creator

^_^