undefined

Day 15 

(Rui) 

Tinig 

   

Nagising akong nakahiga sa kama,

Kaagad kong napansin ang kanyang mukha.

Hawak ni Jury ang aking kamay,

Umiiyak siya nang walang humpay.

Naalala ko, dapat ako’y masasagasaan,

Nang may tumawag sa aking likuran.

Sigurado akong tinig iyon ni Jury, 

Naalala ko siya't napigilan ko aking sarili.

Isang babaeng nakasuot ng balabal sa ulo,

Sinundan ko siya at hinabol, ang kaso…

Nahilo ako’t natumba sa simento,

Iyon na lamang ang huling natandaan ko.  

Mai Tsuki Creator

Thank you for reading ^_^