undefined

Day 23

(Old Witch) 

Pagtatagpo

Sa gitna ng aking pagtatapat ng aking katauhan,

Isang malakas na lindol ang yumanig sa kalupaan.

Bumagsak na kasangkapan muntik na akong madaganan,

Iniligtas ako ng kanyang maliksing pangangatawan. 

 

Nawasak ang aking munting tahanan sa kagubatan,

Hindi niya ako iniwan, inakay patungo sa kaligtasan.

Mga pangyayaring ito’y may dahilan,

Pagkikita namin ngayon ay hindi lamang biglaan. 

 

Namilog ang aking mga mata sa lalaking dumating,

Nangyari na nga ang kanyang ipinapanalangin.

Masaya ako’t natupad niya ang kanyang misyon,

Ako ang nagdala sa kanya sa nagdaang panahon.
 

Mai Tsuki Creator

^_^