undefined

Day 26 

(Jury) 

Ang Katotohanan 

 

 Salamat sa matandang nakilala ko sa gubat,

Isa siyang old witch, kanyang pagtatapat.

Sarili ko ang nagligtas kay Rui, at sa babalang sulat,

Nalaman ko ang katotohanan na aking ikinagulat. 

 

Hindi ko akalaing magagawa kong bumalik sa nakaraan,

Upang iligtas ang lalaking nakatakda akong iwan.

Ang labis na depresyon, pangungulila ang naging sanhi,

Pagpapakamatay ni Rui, dahil sa sobrang pighati. 

 

Ito ang aking kahilingan na tinupad ng matanda,

Salamat sa kapangyarihang ipinahiram niya.

Magkakaroon kami ng hinaharap na magkasama,

Pangakong hinding-hindi ko iiwan si Rui, mag-isa.
 

Mai Tsuki Creator

^_^