undefined

Day 13 

(Jury) 

Yakap 

  

  

Sa burol ng iyong ina, tahimik ka’t tulala, 

Wala akong magawa kundi ang yakapin ka. 

Ramdam ko ang sakit na iyong nadarama, 

Tila yelo sa lamig ang iyong presensya. 

  

Pangako nandito lang ako sa tabi mo, 

Pakiusap bumalik ka sa sarili mong pagkatao. 

Hindi ka nag-iisa, may mga nagmamal sa ‘yo,  

Mga kaibigan, kamag-anak, lolo, lola at ako. 

  

Rui, maging matatag ka sa pagsubok na ito, 

Tumingin ka sa paligid, kaming lahat ay narito. 

Kasama mo ang Diyos, hindi ka niya bibiugin, 

Sa kadiliman, tutulungan ka niya at akayain.
 

Mai Tsuki Creator

Enjoy reading ^_^