undefined

Day 14 

(Jury) 

Nakatakdang Kamatayan 

Ngayon nakatakda ang iyong kamatayan,

Ayon sa sulat, nakatakda na iyong kapalaran.

Binigyang babala ako na huwag kang-iiwan,

Pagpasok sa eskwelahan, aking pinagpaliban.

Nang makarating sa inyo, ako’y kinabahan,

Umalis ka raw ng bahay sabi ng iyong pinsan.

Nagmadali akong tumakbo para hanapin ka,

Natatakot akong magkatotoo ang babala.

Rui, batid ko ang paghihirap ng iyong isipan,

Diyos ko, ilayo mo po siya sa kapahamakan.

Narinig ko ang usapan ng mga taong dumaan,

May nangyaring aksidente sa ‘di kalayuan.
 

Mai Tsuki Creator

Thank you for reading ^_^