undefined

 

Day 28 

(Future Jury) 

Paalam at pagbalik 

 

 

Hanggang tanaw na lang ako sa kanilang pag-alis,

Gustuhin ko man siyang yakapin, hindi ko maaaring gawin.

Ang makitang buhay na buhay siya ay sapat na sa akin,

Ako’y hindi maaaring manatili sa kasalukyang panahon. 

 

Hawak ko ang mahiwagang orasan na medalyon,

Bago tuluyang umalis ako’y napalingon.

Kumaway nang nakangiti sa akin ang matanda,

Kumaway ako pabalik sa kanya nang masaya. 

 

Pinihit ko ang kamay ng orasan nang ilang ulit,

Nilamon ako ng liwanag sa aking pagpikit.

Pakiramdam ko’y mabilis na tumatakbo ang oras,

Babalik na ako’t lahat ay magwawakas.
 

Mai Tsuki Creator

Thank you for reading ^_^