Koleksyon ng Napakaikling Weird Short Stories na di makauubos ngunit makasasayang sa oras mo pero siyempre babasahin mo pa rin kasi nga tulad ng sinasabi ng pamagat, napakaikli lang nito!

Koleksyon ng Napakaikling Weird Short Stories na di makauubos ngunit makasasayang sa oras mo pero siyempre babasahin mo pa rin kasi nga tulad ng sinasabi ng pamagat, napakaikli lang nito!

1292