6. Huling Salita

Tila nawawala simula ng ika’y mawala

Dinadama bawat haplos ng hangin

Na tila ikaw’y yakap pa.

Hinawi ang buhok at naaalala na ikaw’y

Nakatingin sa akin na may ngiti sa labi.

Hawak ang kawalan,

Dinadama sa aking palad na para bang ika’y naroon

Kapit-kapit ang ‘yong kamay.

Pinapakinggan ang musika

Na pareho nating pinapakinggan dati.

Bumakas ang ngiti, ngunit may luha na sa pisngi.

Ang hirap maiwan.

Pero mas madali ba ang umalis at lumisan?

Ano kaya ang iyong huling salita

Na gusto mong sabihin

Bago ka mawala.

Para kaya ito sa iba,

Oh, para kaya ito sa akin

At sa naulila kong damdamin?

MegumiJ29 Creator

"Huling Salita" #Owltribeactivity9