Arsciwen Creator

Matutuldukan na ang laban ni Kleden sa halimaw na si Clawboarig sa bagong episode!