Arsciwen Creator

Isang bagong episode naman sa The Noob Adventurer! Nakahanda na si Kleden para harapin ang halimaw gamit ang magic bracelet na nagtransform bilang isang pinakamalakas na sandata!