Arsciwen Creator

I'm back from hiatus! Ang bagong episode na ito ay tungkol sa simula kung paano nakuha ni Kleden ang special reward at bago makalaban niya ang Giant Wolfus kasama si Tarina. Ang unang quest niya, maghanap ng trabaho sa siyudad ng Ulimade See ya in next episode!