WebKom Admin Creator

Senior graphic artist sa isang advertising company.....comic book artist.....solo artist lang si Jeht sa mga gawa niya kaya medyo matagal siyang mag-publish. "excerpt from his profile link" ahehe