WebKom Admin Creator

Di man natuloy noong nakaraang Independence Day sa kadahilanang madameng ginagawa, tuloy na tuloy po ngayong gabi ang ating pagkilatis sa natatanging creator ng Bakunawa, James Celedonio. Freelance Artist.