MARKUZERO Creator

Dahil sa takot sa Blackguard sila ay tila nangamba at natakot dahil sa sobrang delikado ng mga ito. Nakaisip naman ng ideya si Rose para pakalmahin ang lahat.