hindi inaasahan ni Rika na Ang pagiging ordinaryong buhay Niya ay mapapalitan ng taliwas dito sapagkat nakatakda syang maging tagapangapaga Ng Isang natatanging kakayahan.