hindi Malaman ni Rika ang gagawin Niya dahil sa bang liwanag ng kidlat na nagawa Niya at paglipas Ng araw na Yun ay marami Ng gumugulo sa isip Niya sa mga kakaibang bagay ganun din Ang mga taong nasa paligid Niya . At sa episode na ito ay nakabalik na sa bahay nila Rika Ang tatay Niya samantala may mga pwersa Ng kadiliman nagbabadya Ng kaguluhan.