RG komiks Creator

Madalas naniniwala ang mga tao na sila ay mas ligtas sa liwanag, iniisip na ang mga halimaw ay lumalabas lamang sa gabi. Ngunit ang kaligtasan - tulad ng liwanag - ay isang balatkayo. Kailangan nating tanggapin ang dilim, lumakad dito nang nakadilat ang mga mata, upang maging bahagi nito.