Matapos ma-ibigay ang sulat at magtapat ng kanyang nararamdaman si Levi ay harasan siyang tinanggihan ni Lhyn. Ano ang susunod na hakbang na gagawin ni Levi? Ipaglalaban pa ba o susuko na?