Jeipi Oyams Creator

Habang nasa gitna ng pighati si Rakki, isang misteryosong nilalang ang sumaklolo sa kanya.