shermolang Creator

ACT 1: NILIBRE KA NA LANG 'YUNG MAHAL PA KUKUNIN MO?! ACT 2: WALA NAMANG GANYANAN.