Gamaliel Creator

Ano kaya ang lihim na bumabalot kay Nurse Rita?