migs komiks Creator

Nagulat ang limang magkakaibigan na nakarating sila sa Kalye Trese, at bumungad sa kanila ang lumang asul na bahay at mga puno baleteng nakapalibot dito. At isang itim na aso ang humabol sa kanila at tila hindi sila makaalis sa kalyeng hindi naman nag-eexist sa mapa ng San Bartolome.