PROLOGUE

Sa ika-limampung taong anibersaryo ng Vicereal Group of Companies ay magsasanib ang dalawang eskwelahang pagmamay-ari nito upang magdiwang. Kagaya nang pagguhit at pagkulay ni Arianne sa mga props na kanilang gagamitin ay magsisimula ring maglinya at kumulay ang mga bagay na ipinapadama ni Aldred sa kaniya. Gugulo ang kaniyang utak ngunit kahit kailan ay hindi magsisinungaling ang damdamin.

Sa kanilang huling taon sa highschool, si Arianne kasama sina Pristine, Bianca at ng iba pa ay lulubusin ng i-enjoy ang mga sandali kung saan ay magkakasama pa sila. Bubuo ang bawat isa ng mga karanasang di malilimutan, mga pangyayaring itatatak nila sa kanilang puso't isipan at mga masasayang alaala.

Alaala na ipagkakait sa isa sa kanila. 

Erururu Creator

LOVE CONNECTION VOLUME 3