AlvsD Creator

DAHIL SA BUSILAK ANG KALOOBAN PAGTULONG SA HINDI KILALANG TAO O NILALANG MULING MABIBIGYAN NG PANGALAWANG BUHAY SA NGALAN NG PITONG (7) BITUIN TAGA PANGALAGA